Община Кърджали ще управлява Перперикон за 10 години

Водещи, Общество

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Кърджали за срок от 10 години.
Недвижимата културна ценност е част от Археологически комплекс ,,Перперикон’“, намиращ се в област Кърджали, община Кърджали, в землището на с. Горна крепост, местност „Перперикон“ и разположена върху поземлен имот с площ 494 983 кв. м. и поземлен имот с площ 19 328 кв. м.
Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Кърджали.