Инж. Изет Шабан проведе изнесена работна среща на Дяволския мост

Общество

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе изнесена работна среща с оперативния състав на общинската администрация на Дяволския мост. Тук бе председателят на Общински съвет – Ардино Сезгин Байрям.

Поводът за изнесената среща бе окончателното приключване на асфалтирането на участък от пътя до Дяволския мост по Програмата

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България.

На нея бяха обсъдени най-различни идеи за бъдещото развитие на туристическата забележителност.

„Приведохме Дяволския мост и района около него в много добро състояние. С предложените идеи ще се направи план-програма и ще се пристъпи към реализирането им“, заяви кметът на общината инж. Изет Шабан.

Гюнер ШЮКРИ