10 000 лева глоба, ако изхвърлите отпадъци от търговски обекти в контейнери за смет

Водещи, Общество

 

Вижте съобщението на общинска администрация в прав текст.

През последните месеци зачестиха случаите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци (хартия и картон) от търговските обекти, в съдовете предназначени за битови отпадъци, както и на неразрешени за това места. Освен неприятната гледка за гражданите и летовниците, критичното замърсяване на огромни площи крие огромен риск за здравето на населението и околната среда.

Съгласно чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговските обекти, са задължени да събират разделно отпадъците от хартия и картон и да ги предават на фирми, притежаващи разрешение за този вид дейност.

Санкциите за допуснати нарушения от юридически лица по Закона за управление на отпадъците са до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер.

Напомняме, че е забранено поставянето им в или до контейнерите предназначени за битови отпадъци. Това изключително затруднява и бави служителите на фирмата по събиране и транспортиране на битови отпадъци. Създават се неудобства и на гражданите, които в този период не могат да ползват контейнерите по предназначение.

Арда нюз