Започна преброяване 2021

Общество

Днес започва 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.То ще се проведе на два етапа: електронно /от 7 до 17 септември/ и след това /до 3 октомври/ – спреброители. Електронното преброяване ще се осъществи чрез Информационна система „Преброяване“, достъпна на сайта: www.census2021.bg. Организацията на втория етап в област
Кърджали е осигурена от отдел „Статистически изследвания – Кърджали“, областната и общинските преброителни комисии.
Преброяването е нормативно регламентирано със закон. Участието на лицата в него е задължително, отговарянето на въпросите е декларативно (без представяне на документи). Опазването на личните данни е гарантирано.
Критичният момент на преброяването е 0:00 часа на 7 септември, т.е. данни се отнасят за този момент, въпреки че се броим за около месец. Ще бъдат преброени всички хора, които пребивават на територията на България към критичния момент. От българските граждани, които не са в България към 7 септември, ще се преброяват тези, които отсъстват временно (за по-малко от една година) от страната. Българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, ще бъдат обект на преброяване в страните, в които живеят. Преброителната карта съдържа въпроси и за жилищата. Малка част от лицата, могат да попаднат в допълнителни извадкови изследвания на миграцията и на раждаемостта. Важно е да се знае, че трябва да попълним адреса, на който обичайно живеем в действителност, а не, където сме регистрирани /ако са различни/. От 7 до 17 септември всяко домакинство ще може само да се преброи онлайн като данните за всички членове на домакинството могат да се попълнят с една регистрация. Лицето, което ще попълва преброителната карта е необходимо да разполага с устройство, с интернет, да има валиден имейл адрес, с който да се регистрира в сайта на преброяването www.census2021.bg. За да е сигурно, че никой няма да се преброи от чуждо име, регистрацията се извършва с ЕГН и номер на български документ за самоличност. След успешна регистрация ще получите имейл с линк, на който трябва да кликнете за да се отвори електронната преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията. Този линк е активен в продължение на два часа на територията на
страната. Ако през това време не започне попълването на данните, след това ще е необходима нова регистрация. При попълване на преброителната карта човек може временно да прекъсне работа и по-късно да продължи. Но в такъв случай ще бъде запазена информацията до последния раздел от картата, който напълно е бил попълнен. Ако оставим незавършена страница повече от 30 минути, без да въвеждаме, връзката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола.
Арда нюз