Обучение на преброители и контрольори се проведе в Ардино

Общество

Обучение на преброители и контрольори в община Ардино за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България се проведе в салона на читалище „Родопска искра“.
Преброителите и контрольорите бяха запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание бе обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.
На всички участници бяха раздадени обучителни материали, предпазни маски и дезинфектанти.
Преброяване 2021 ще се проведе в периода от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

Гюнер ШЮКРИ