Младежи от Момчилград на обмен в Полша

Култура

Сдружение за Турска култура, изкуство и взаимодействие участва проект на тема „Patchwork Dances vol.2” по програма Еразъм + , Младежки обмен.
Партньори по проекта бяха България, Полша, Румъния, Гърция и Испания.
Младежкият обмен се осъществи в периода 1-9 август 2021 г. в Полша, а между 1-4 юли беше предварителната визита за подготовка на предстоящия обмен.
Основната цел на проекта бе да популяризира културата и фолклора на участващите страни сред младите хора и сред общността. Участващите младежи от различните страни показаха свои танци и с огромно желание научиха стъпки и танци на партньорските организации. На финала проекта завърши с голям концерт, който се състоя в гр. Tomaszov Lubelski, Полша. Ансамблите от партньорските държави очароваха публиката със свои танци, а за заключение имаше обща херография от всички участници.
Младите хора от различни страни обменяйки опит развиха критичното си мислене, продибиха знания за европейския фолклор, създадоха интерес и уважение към нещо ново и различно, развиха културни умения, толерантност, уважение и чувство за европейска идентичност.