Кърджали е на 19-то място по безработица сред областите в България

Водещи, Икономика

Област Кърджали се нарежда на 19-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната. През месец юли 2021г. в областта  на работа са постъпили 412 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 220 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 188 лица, по мерки – 3, по програми – 1.

106 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 67 са от групата на специалистите и 239 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 42 лица, със средно 228 и с основно и по-ниско 142 лица.

През м.юли в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 294 свободни работни места, на първичен пазар на труда 185 и за субсидирана заетост 109 /по програми – 102, в т.ч. по схеми на ОП РЧР – 102 и по мерки – 7/.

Равнището на безработица през м.юли е 7,7% при 5,0% за страната. Равнището на безработица се понижава спрямо предходния месец с 0,2%, а спрямо м.юли 2020г. е по-ниско с 2,7% /10,4%/.

Към 31.07.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 4 699, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 109 души, а в сравнение с м.юли 2020г. регистрираните безработни са с 1 633 по-малко /6 332 бр. за 07.2020г./.

С най-ниско равнище на безработица е община Кърджали 4,4%, а с най-високо – община Ардино 17,1% и община Джебел – 15,0%.

Арда нюз