85 % от туристите в Кърджалийско през юни са били българи, предпочитат хотелите с 1 и 2 звезди

Икономика

През юни 2021 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 012, а на леглата – 2 049.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г. е 13 824. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 9 344, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 4 480.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 68.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 33.8 и 32.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 17.4% и Гърция – 16.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2021 г. в област Кърджали са 7 382. От всички пренощували лица 85.1% са българи, като по-голямата част от тях (58.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 099, като 58.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 22.8%. В местата за настаняване с 3 звезди е 30.9%, а в тези с 1 и 2 звезди – 20.2%.

Приходите от нощувки през юни 2021 г. възлизат на 568.3 хил. лв., като от български граждани са 455.3 хил. лв., а от чужди граждани – 113.0 хил. лева.