Нурай Зюлкер положи клетва като общински съветник в Ардино

Общество

На заседание на общинския съвет в Ардино клетва положи общинския съветник от ДПС Нурай Зюлкер. Той зае мястото на инж. Павлин Кръстев, който бе избран за народен представител в 46-то Народно събрание от ДПС.
Нурай Зюлкер подписа и клетвен лист, след което получи удостоверение за избран общински съветник от Общинската избирателна комисия. То му бе връчено от председателя на местния парламент Сезгин Байрям.
„Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да работя за гражданите на Ардино”, заяви новоизбраният съветник.
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан поздрави новоизбрания общински съветник и му пожела ползотворна работа.
Нурай Зюлкер е роден на 9 юли 1988 година в Ардино. Завършил е
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Женен, с едно дете.
Гюнер ШЮКРИ