Следят стриктно за спазването на мерките при работа на открито в горещините

Общество

Предвидените санкции за работодател, който не е осигурил прохладна среда, подходяща за работа при високи температури, са от 1500 до 15 000 лева

Инспекцията по труда напомня, че законът вменява на работодателите задължението да въведат мерки за минимизиране на риска при работа в прегряващ микроклимат.

Работата при високи температури, освен че намалява работоспособността и създава риск за инфаркти и инсулти е предпоставка и за тежки трудови инциденти най–вече заради забавените рефлекси на работещите. Поради тази причина Инспекцията по труда съветва при работа на открито такива мерки да бъдат въведени и да се следят прогнозите на НИМХ. Подробно задълженията на работодателите, както и предложения за мерки, които могат да предприемат, са разписани в Наредба № РД-07-3/18.07.2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Съгласно наредбата, независимо от кодовете за опасни климатични явления, при работа на закрито са регламентирани оптимални температури в работните помещения, които могат да бъдат между 18 и 25 градуса според типа работа. При определени условия са определени и допустими температури, които могат да достигнат до 33 градуса. При  работа на открито мерките са задължителни при подаден оранжев и червен код. При работа на закрито се предпочитат технически мерки, докато при работа на открито по-добър ефект имат организационните мерки.

В тази връзка работодателите са длъжни също така да осигурят на своите работници разхладителни напитки, питейна вода, по-чести почивки в прохладна среда и да спазват мерките при работа на открито при подадени оранжеви и червени кодове.

За сега при извършените проверки за спазване на изискванията за безопасна работа при високи температури показва, че повечето работодатели са предприели мерки, за да осигурят подходящи условия на труд, като промяна на работното време с цел да се избегнат горещините, въвеждане на режим на работа с по-чести почивки, осигуряване на климатизирани или прохладни помещения, в които да се ползват почивките, както и осигуряване на разхладителни напитки. В горещините контролните органи на Инспекцията по труда проследяват дали са оценени рисковете в жегите и дали са предприети гореописаните мерки за защита на здравето на работещите. Там където все още не са предприети мерки на работодателите се дават задължителни за изпълнение предписания с възможно най-кратки срокове на изпълнение. Предвидени са и санкции от 1500 до 15 000 лева за всеки работодател, който не е осигурил прохладна среда, подходяща за работа при високи температури.