Делчев отказа да съгласува безнес плана на ВиК – Кърджали, връща го за доработка

Водещи, Общество

Заложеното в Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали за регулаторния период 2022-2026 г. повишаване на цените на ВиК услугите не гарантира подобряването им, заявява областният управител Даниел Делчев

 Бизнес планът на ВиК Кърджали се съгласува от Асоциация по ВиК с председател областния управител на област Кърджали на основание чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите.

Поради констатирани несъответствия с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане, отказвам да съгласувам бизнес плана на ВиК Кърджали, заявява в свое становище областният управител на Кърджали Даниел Делчев.

Какво предлага ВиК Кърджали за периода 2022 – 2026 година:

Цена за доставяне на вода на потребителите:

2022 година – 2.99 лева с ДДС

2023 година – 3.27 лева с ДДС

2024 година – 3.93 лева с ДДС

2025 година – 4.25 лева с ДДС

2026 година – 4.71 лева с ДДС

Цена за доставяне на вода с непитейни качества:

2022 година – 0.86 лева с ДДС

2023 година – 0.96 лева с ДДС

2024 година – 1.08 лева с ДДС

2025 година – 1.21 лева с ДДС

2026 година – 1.38 лева с ДДС

В същото време, в Бизнес плана се посочва, както следва:

– Увеличение на инвестициите /със средства от оперативните програми на ЕС и собствени средства/, което предполага подобряване на качеството на услугата и намаляване на загубите;

– Загуби на вода /неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на водоснабдителната система/ – 40%

– Ефективност на търговското измерване /% сградни водопроводни отклонения, оборудвани с водомери с метрологична годност/ – 63.87%

– Създаване на регистър на активите – липсва информация

– Дефиниране на критични активи – липсва информация

– Оценка на състоянието на критичните активи – липсва информация

– Оценка на състоянието на всички активи – липсва информация, посочва Делчев.

Одобряване на поскъпването на ВиК услугите следва да стане след обществено обсъждане с гражданите и всички заинтересовани страни, като това бъде в пряка връзка с гарантирана по-добра и по-качествена услуга за населението, уточнява Даниел Делчев.

Заложеното в Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали за регулаторния период 2022-2026 г. повишаване на цените на ВиК услугите не гарантира подобряването им, категоричен е областният управител на Кърджали.

Поради тези причини той отказва да съгласува бизнес плана на ВиК Кърджали и го връща за доработка с мотивирано становище и указания.

Даниел Делчев като областен управител е и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр.Кърджали