Обучават деца в Кърджали на първа помощ

Общество

Продължава обучението по първа помощ на децата от лятна детска занималня „Дрийм хаус“ – Кърджали. С много смях, ролеви игри и емоции започна и вторият открит урок „Хелфи и неговите приятели“. Темата се оказа много полезна за тях и пробуди интереса им. Програма „Хелфи“ представлява адаптирана австрийска система за обучения по първа помощ на деца. Дейността включва серии от занимания, по време на които деца/ученици се запознават с духчето Хелфи и неговите приятели, и научават за опасностите около тях. Програмата има за цел да запознае децата с основните начини за взаимопомощ в ежедневието, изграждане на навици за безопасно поведение и предпазване от наранявания.