ПГОД “Евридика“ отново спечели финансиране по програма „Еразъм+“

За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две практически обучения в Унгария и Португалия – две ученически професионални практики, във всяка от които ще вземат участие по 8 ученици.

На 18 юли стартира  изпълнение на първата дейност – ученици от ПГОД „Евридика“ с един ръководител заминаха  на двуседмична практика в модна къща „Ille – Olla“, базирана в столицата на Унгария Будапеща. Проектът е на тема „Изучаване на европейските тенденции в младежката мода“ и е фокусиран върху една от силните страни на професионалната гимназия – традиции в обучението и подготовката на ученици в сферата на модата за деца и младежи.

Целите на проекта са повишаване възможностите за трудова реализация на учениците от ПГОД “Евридика“. Професионалният опит в чужбина е ценен принос към биографиите на участниците в практиката, разширяване спектъра от международни партньорства за обмяна на опит и добри практики с модните къщи от Унгария.