Стартира хуманитарна кампания за хората в неравностойно положение

Общество

Стартира кампания за хуманитарно подпомагане на Турския Червен полумесец с подкрепата на БЧК. Тя е насочена хора в неравностойно положение, социално слаби, самотни стари хора, деца без родителска грижа, семейства и социални институции в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и София.
Кампанията е в партньорство със сдружение „Йешилай България“.
Началото на кампанията бе поставено от Халит Таръ – вицеконсул в Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, Надир Тюлек – ръководител отдел „Европа и Америка“ на Турския Червен полумесец , Ахмет Пехливан- координатор на „Йешилай България“ , Жана Чакърова- Шукерска – директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК- Кърджали и Есен Устренска – член на Екип 24. Първи хранителна подкрепа получиха социалнослаби семейства от с. Вълкович, община Джебел, следвани от потребителите на Дома за стари хора и „Хоспис Червен кръст“- Кърджали.
В рамките на инициативата на нуждаещи се лица от всички общини на Кърджалийска област ще бъдат раздадени 600 хранителни пакети,