Над 700 килограма продукти събраха доброволци от БМЧК

Общество

Приключи и втората част от фондонабирателната кампания на доброволците на клуб на БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ с координатор Елица Карамитева, подкрепени от Бахар Реджебов председател на Общинска организация на БЧК – Ардино.

За втори път тази година, партньорството между възрастни и млади доброволци, между гражданите на Ардино и дарителите, дадоха възможност да бъдат подкрепени общо 100 бенефициенти – възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания и семейства в риск, които не получават подкрепа от Европейската хранителна програма. Списъкът на получилите хранителни пакети беше подготвен благодарение на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ардино.

Набраните от дарителската акция на младежите „От хората за Хората – 2021“ хранителни продукти общо за двете кампании е 722,200 кг на стойност 1 647,40 лв. Вложеният от доброволците безвъзмезден труд, свързан с набирането и пакетирането на продуктите, както и за разнасянето на пакетите по домовете , надхвърли 100 часа.

Областния съвет на БЧК изказа своята благодарност към Общинска организация на БЧК – Ардино, доброволците на клуб на БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“, на търговските обекти „Солак“, „Наркооп“ и „Панорама“ за значимата социално-помощна инициатива и пожелава на тях и на всички съпричастни към кампанията дарители, светли празници и още много нови успехи и инициативи.

Вашият коментар