Ученици от Икономическата гимназия в Кърджали се завърнаха от практика в Испания

Общество

Двадесет ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” град Кърджали се завърнаха от двуседмична практика в град Малага, Испания. Тя е част от реализирания проект „Европейски опит в прилагането на информационни технологии в маркетинга – стъпка към дигиталната ера и пазара на труда“. Проектът е финасиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+” и дава възможност учениците да проведат своята практика, предвидена в учебните планове по специалностите, които изучават, в друга европейска страна.

Работната програма по проекта бе насочена към прилагането на информационните технологии в маркетинга. Поради създалата се ситуация с разпространението на COVID-19, в организирани от партньорите уъркшопи, семинари и професионални визити младите икономисти от гимназията имаха възможност да усвоят практически умения в тази сфера с цел по-качествена реализация на пазара на труда след завършване на средно образование, да се запознаят с утвърдени практики и модели на иновативни методи, съществуващи в страната домакин за по-добра интеграция на европейския пазар на труда, да развият необходими за професията ключови компетенции и квалификации. По време на реализирането на мобилността учениците имаха възможност да се запознаят и с културата, традициите, начина на живот и работа в Испания.

Възможност за участие в мобилността двадесетте ученици от гимназията получиха след премината предварителната професионална и езикова подготовка. За провеждането на практиката учениците получиха европейски сертификат Европас мобилност и сертификат от компанията домакин за проведена мобилност по проект по програма Еразъм+.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са насочени към създаване на добавена стойност към предлаганото в България професионално обучение, към обвързване на придобитата професионалната подготовка и практика в училище с изискванията на динамично променящата се бизнес среда в България. В дългосрочен план този тип практическо обучение ще позволи на ползвателите на проекта да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, имайки предвид засиленото търсене на специалисти, притежаващи европейски сертификати за придобити професионални компетенции.

Партньор по проекта е агенция Tribeka Training Lab S.L. от град Малага, Испания. Агенцията има богат опит в реализирането на проекти по европейски програми и отговори напълно на изискванията за съвместно сътрудничество, приемайки като страна домакин да посрещне, обучи и организира практиката на ползвателите.