Половината кърджалийци не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома

Общество

НСИ: През 2020 г. 20.5% от населението в област Кърджали живее в тежки материални лишения

Под прага на бедност през 2020 г.са били 21.1% от населението на областта

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността
През 2020 г. линията на бедност за област Кърджали e 402.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.1% от населението на областта.
Основни индикатори за бедност в област Кърджали
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 18.2%, докато относителният дял на бедното население намалява с 3.1 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и  добавки), равнището на бедност се повишава от 21.1 до 24.8%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 33.8%, или с 12.7 процентни пункта.
Материални лишения на домакинствата
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.
Показатели за материални лишения през 2020 година в област Кърджали
Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (37.6%) и почивката извън дома (50.9%). Успоредно с това 1.9% от лицата не могат да си позволят цветен телевизор, както и телефон, вкл. мобилен, 4.2% – автоматична пералня, а 23.7% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Над една шеста от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 29.2% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2020 г. 20.5% от населението в област Кърджали живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).