ГЕРБ: Кметове в Момчилградско стоят в секциите в качеството си на санитарни отговорници

Избори

В областния предизборен щаб на ГЕРБ в Кърджали постъпи информация, че кметовете на населени места в община Момчилград присъстват в изборните помещения в качеството си на санитарни отговорници, упълномощени с писмена заповед от кмета на общината Илкнур Кязим, съобщиха от предизборния щаб на ГЕРБ. Същите твърдели, че им е разпоредено да упражняват контрол върху спазването на противоепидемичните мерки. От ГЕРБ са поискали РИК да направи проверка, която да установи има ли писмена заповед на кмета, която да легитимира пребиваването на въпросните длъжностни лица в СИК, на какво основание е издадена, кореспондира ли тя с нормите на здравното министерство и не противоречи ли на изборните правила, които изрично забраняват присъствието на външни лица в секциите.