С проект на харта за правата на учениците приключи семинарът на славейковци

При голям интерес от страна на учениците се проведе семинарът по проект „Моите права в моето училище“ на сдружение „Родопея – Балканика“ и Средно училище „Петко Рачов Славейков“ в Ягнево. В рамките на 3 дни всички участници в реализацията на проекта поставиха началото на съставянето на Харта за правата на учениците в училище, което е една от основните крайни цели на цялото начинание. 21 гимназисти от 8 до 11 клас участват в работните групи по проекта. Вече два месеца те се запознават с различни нормативни документи, регламентиращи правата на човека, на детето, основни правозащитни документи.

По време на семинара те бяха водени от професионален треньор – Галина Николова от Хасково. Тя е социален психолог с дългогодишен проектен опит. Семинарът се проведе с участието и на Нешка Шопова – експерт-консултант. Присъства директорът на СУ „Петко Рачов Славейков“ Милко Багдасаров, както и Пенка Ууд – представител на сдружение „Родопея – Балканика“.

За всички ученици това е първото обучение от този тип. С интерес и дори страст подходиха те към съставянето на правила, към изразяването на очаквания, към нестандартните начини, с които треньорът ги разделя на работни групи – всеки път различни критерии и винаги в различна група. Динамиката и редуването на работни сесии с игри и упражнения допада изключително много на младежите в тази възраст и те стават по-креативни, когато трябва да изразяват мнения, позиция и да споделят проблемите, които ги вълнуват.

Така с всяка следваща задача се увеличава дълбочината на разсъжденията, остротата на изразяване, вникването в детайлите и дори чисто естетическото оформление на резултатите от мисловния процес върху работния лист.

В края на семинара славейковци се поздравиха с една чернова на Хартата за правата на ученика, съставена засега от опорни точки, по които през лятото ще бъдат дефинирани членовете и алинеите на този амбициозен документ. Работата ще продължи въпреки ваканцията, защото през месец септември Хартата трябва да бъде напълно готова и отпечатана, за да може гимназистите да я представят пред своите връстници от област Кърджали, а вече имат уговорка за визита по този повод в партньорското училище – ПГЧЕ „Васил Левски“ в Бургас.

Проектът „Моите права в моето училище“ е финансиран от Съвета на Европа, Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция в раздел „Пилотни дейности“ и фокус тема „Достъп до права“.