В Ардинско вече са наясно с изборния процес

Политика

Обучение на членовете на всички секционни избирателни комисии на територията на община Ардино за произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли се проведе в салона на градското читалище.
Зам.-председателят на Районна избирателната комисия в Кърджали Димитрия Василева запозна членовете на СИК с целия изборен процес – от предизборния ден, от получаването на изборните книжа и материали, получаването на машините там, където ще има машинно гласуване.
Приключването на работата на комисията, предаването на протоколите в РИК.
Членът на РИК Красимир Бибиновски демонстрира пред членовете на СИК как се подготвя машината за гласуване и реалния процес на гласуване.
Гласоподавателите от Ардино проявиха голям интерес към практичното машинно гласуване. Споделиха, че гласуването е лесно и бързо.
На 6 юли (вторник) представители на РИК-Кърджали ще направят обучение за машинно гласуване с гласоподаватели от Момчилград.
Гюнер ШЮКРИ