ПГОД ,,Евридика“ грабна специална награда за 2-ро място на Национално състезание

Общество

Професионална гимназия по облекло и дизайн ,,Евридика”, гр. Кърджали получи специална награда за второ място на  Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“.

Ученичките Умран Атанасова (11 клас) и Перихан Юсеин (10клас) взеха участие в Националното състезание ,,Най-добър млад фризьор“ 2020-2021г. Те се състезаваха в категория 2 – ВЕЧЕРНА ДАМСКА ПРИЧЕСКА ТИП КОК С ЕЛЕМЕНТ ВЪЛНА И ВЕЧЕРЕН ГРИМ , ВДЪХНОВЕН ОТ МОДНИТЕ КОЛЕКЦИИ ЗА СЕЗОН ,,ПРОЛЕТ – ЛЯТО“ 2021г.

Целите на състезанието са : да се предостави възможност на учениците за творческа изява на придобити знания, умения и компетентности по усвояваните професии;да се мотивират участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда; да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация.да се стимулира реализирането на контакти и партньорство между ученици и учители от професионални гимназии от съответното професионално направление в различни региони от страната за популяризиране и утвърждаване на положителни практики в осъществяването на професионалното образование и обучение; да се приобщават социалните партньори към проблемите на професионалното образование и обучение за оказване на реална подкрепа в популяризиране възможностите на учениците за реализация в конкретни фирми, отпускане на стипендии на обучаващите и сключване на договори със завършващите; да се мотивира участието на учениците в осъществяване на междуучилищно сътрудничество, съревнование и изява на професионално-личностни качества.