Общини в област Кърджали отнесоха актове от Екоминистерството

Общество

РИОСВ Хасково е санкционирала с актове общините Крумовград, Джебел, Ардино, Момчилград, Кирково и Кърджали за изхвърляне на  неопасни отпадъци на неразрешени за това места в землището на селата Вишеград и Островица.

Актове са съставени и на две физически лица- за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в парк „Горубсо“ в Кърджали и за проправяне на път в защитена територия без внесено инвестиционно предложение.

Съставен е акт и на ВиК- Кърджали за осъществяване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения за канализационната система в Джебел.

Екоинспекцията е издала наказателно постановление от 2000 лв. на инсталация за преработка на соапщок в Кърджали, затова че не са предоставили информация за внос на отпадъци. Наложена е текуща санкция на млекопреработвателно предприятие край с.Вълкович, общ. Джебел за изпускане на непречистени отпадъчни води в дере.