Икономиката бе домакин на кръгла маса по немски език

Общество

На 8 юни в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр.Кърджали се проведе кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики по прилагане на компетентностния подход в обучението по немски език в V-XII клас за формиране на ключови компетентности у учениците“.
Г-жа Йоана Ташева, старши експерт „Чужди езици“ в РУО Кърджали, поздрави участниците и изрази мнение, че немският език е един от водещите и предпочитани езици от младото поколение. Тя подчерта, че за тази цел е необходимо да има добре подготвени и мотивирани учители. В тази връзка, кръглата маса се организира, за да насърчи учителите да използват възможностите на съвременните технологии и да включат в работата си интерактивни методи и форми на преподаване.
Г-н Ниязи Ахмедов, старши учител по немски език в ПГИ „Алеко Константинов“ гр.Кърджали, демонстрира пред участниците практическа работа с интерактивни технологии. Той представи практическа работа с преносима интерактивна дъска, показа как се работи с различни приложения като: електронен учебник, електронна бяла дъска, платформата KAHOOT, Microsoft Teams и други.
Основно внимание бе отделено на възможностите на платформата KAHOOT. Г-н Ахмедов демонстрира как такъв вид игра се конструира и представя на учениците. Участниците имаха възможност сами да се включат в приготвената специално за случая игра.
Г-жа Нигяр Наим, главен учител по немски език в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали, запозна участниците в кръглата маса с темата „Старт в професията учител по немски език – мотивация на учениците, оценяване, особености на работата с тийнейджъри, планиране на урока и целеполагане, съобразени с възрастта и интересите на учениците, управление на учебния процес“. Тя сподели своя опит от участието си в проект на Гьоте Институт за  специализирана  квалификация  и консултиране на учителите по немски език.
Г-жа Несрин Салиф, учител по немски език в ЕГ „Христо Ботев“- Кърджали, показа  на практика придобитите знания и компетенции в същия проект.
Гости на събитието бяха г-жа Мариела Попова, директор на ПГИ „Алеко Константинов“, Цветанка Крачунова- зам.-директор, г-н Мехмед Мехмед – ръководител направление ИКТ и г-жа Радка Попгеоргиева – зам.-директор на ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали.
Срещата завърши с пожелания за взаимодействие и взаимопомощ между учителите по немски език в област Кърджали.

Вашият коментар