Обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие“

Общество

Учители и ученици  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий „- Кърджали гостуваха на СУ „Св. Св. Кирил и Методий “  Смолян. Поводът за тази среща бе обмен на добри иновативни практики между училища – партньори,  работещи по НП „Иновации в действие“. На срещата присъстваха екипи и от други две училища: ОУ „Кирил Христов „, гр. Стара Загора  и СУ „Кочо Мавродиев „, гр. Петрич.

Домакините посрещнаха сърдечно своите гости. Във видео залата  всеки екип представи своето училище. Заместник директорът по учебната дейност Сюлейман Мустафа представи презентация, с която запозна участниците в срещата с иновативните методи, модели и практики в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали.

Партньорите от училището домакин изнесоха иновативни уроци  в начален и прогимназиален етап. Представиха разнообразни иновативни практики. Учениците от втори и трети клас направиха „Математика  разходка“ в иновативния урок по математика. Интересен урок на тема „Родопите – бит и култура“  демонстрираха петокласниците. Той бе изнесен сред ценните музейни сбирки и артефакти в Исторически музей,  гр. Смолян. Шестокласниците показаха общото между историята и човекът и обществото.
Партньорите по мобилността бяха вдъхновени от нови идеи за реализиране на бъдещи съвместни дейности и изразиха благодарност за споделените успешни практики.