Първият влак пристига в Кърджали преди 90 години

Водещи, Култура

Последното събитие от програмата на „Мултикултурният град-2021” е посветено на 90-годишнината от пристигането на първия влак в Кърджали и от откриването на жп гарата в града. 2021-ва година е година на железопътния транспорт в Европейския съюз и това е още едно основание да бъде поставен паметен знак за годишнината на жп гара Кърджали и постоянна експозиция от архивни кадри в чакалнята за пътници, което се осъществява в партньорство с ДП Национална компания Железопътна инфраструктура-София. Кметът д-р инж. Хасан Азис ще открие постоянната експозиция и паметния знак на жп гара Кърджали на 7 юни, понеделник, от 13:00 ч.

Гара Кърджали се намира на Главна железопътна линия 4 от Националната железопътна мрежа на България – Русе-Подкова. Строителството й се извършва на няколко етапа, като първата отсечка от гара Русе до гара Велико Търново е въведена в експлоатация на 8 октомври 1900 г., а последната от Момчилград до Подкова – на 20 ноември 1944 г. Обемът на строителните работи за изкуствените съоръжения е голям и обхваща стотици мостове, водостоци, подпорни стени и 25 тунела с обща дължина 8 км и 126 м. Строителство на железопътна линия Русе-Търново-Стара Загора през Стара планина е предвидено още в Закона за развитие на железопътната мрежа на България от 1895 г. Първият завършен участък е Русе-Търново /1897-1900 г./. След построяването на трасето през Борущица и Стара Загора до Михайлово, се обмисля продължаването на линията на юг, като първоначалният замисъл е тя да достигне до Дедеагач. Когато след края на Балканската война южната граница на България се измества на Бяло море, плановете са за свързване с Кавала, но скоро след Букурещкия мирен договор от 1913 г. се приема направлението Михайлово-Мъстанли (Момчилград)-Гюмюрджина-Порто Лагос. За да осигури средства, българската държава възлага изграждането на линията и пристанището на немската банкерска къща „Дисконто-Гезелшафт. Тези проекти не се осъществяват, защото с Ньойския мирен договор България е лишена от излаз на Бяло море. През 1920 г. Министерският съвет решава да се построи железопътна линия в направление Раковски-Хасково-Кърджали- Пашмакли (Смолян) и Инженерните войски започват работа, като първоначално участъкът до Хасково е завършен с междурелсие 760 мм. Постановление от март 1923 г. разпорежда преустройството му като линия, а продължението към Момчилград да остане като теснолинейка. Година по-късно е направена промяна в плановете за построяването на цялата линия с междурелсие от 1435 мм до Момчилград.

Предаването в експлоатация на участъците става поетапно, като участъкът от Маслиново до Кърджали е открит на 8 ноември 1931 г. в 10:30 ч., когато на новооткритата жп гара в града пристига дългоочакваният първи влак, идващ от Хасково и посрещнат от цялото гражданство. С това знаменателно събитие е свързана надеждата, че започват по-благодатни дни за живота, търговията и индустрията в Източните Родопи.
2021 е годината на железопътния транспорт в Европейския съюз (ЕС) – инициатива, която цели да покаже ползите от този вид транспорт и да насърчи използването му от гражданите и бизнеса. Железопътният транспорт е сигурен, устойчив и екологичен и не е развил пълния си потенциал, посочват от Европейската комисия (ЕК). Той ще помогне за изпълнението на заложените цели за въглеродна неутралност до 2050 година. Затова и в Брюксел са организирани редица събития, които да помогнат на европейците да преоткрият този начин на придвижване.