Ардино получи отличителен знак от конкурса „Аз гарантирам щастливо детство“  

Общество

Община Ардино получи отличителен знак от конкурса „Аз гарантирам щастливо детство“, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Наградите се раздават в четири категории – устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.

Община Ардино взе приза в категория „Устойчиво развитие“ за проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Кметът на общината инж. Изет Шабан връчи наградата на ръководителя на проекта Елис Халилова от Центъра за ранна интервенция на уврежданията, който се помещава в лявото крило на сградата на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Той поздрави екипа на проекта за усърдната работа. „Предоставянето на интегрирани здравни, социални и педагогически услуги е приоритет за нас и ще има необходимата подкрепа и в бъдеще“, заяви инж. Изет Шабан. Той подчерта, че по настоящем в Община Ардино работна група, назначена по негова заповед, изготвят анализ на потребностите от социални услуги на местното население за Националната карта на социални услуги.

Гюнер ШЮКРИ