Кърджали е на 17-то място по показател средна брутна работна заплата

Икономика

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 4.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 1 142 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 332 лв., а за частния – 1 062 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2021 г. област Кърджали е на 17-то място по показател средна брутна работна заплата.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 989 лв., София – 1 410 лева и Варна – 1 313 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2020 г. нарастват с 2.3 хил., или със 7.7% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 31.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 5.0% (до 9.2 хиляди), а в частния сектор – с 8.8% и достигат до 22.6 хиляди.

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства със 7.6%. В сравнение с края на март 2020 г. наетите в обществения сектор нарастват с 5.4% (или с 0.5 хил.), а в частния сектор – с 8.5% (или с 1.8 хил.).