Детско велосъстезание се проведе в Падина

Спорт

Десетки ученици от ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” от ардинското село Падина взеха участие в традиционното велосъстезание под мотото ,,Нашите улици, нашият избор”. Спортната проява беше организирана от МКБППМН-Ардино.
„Целта на мероприятието бе децата от учебното заведение да си припомнят правилата за движение по пътищата, сигнализирането на маневрите, както и да избягват възникването на опасни ситуации и злополуки.Състезателите трябваше да преминат през трасе с дължина 400 метра, включващо 6 изпитателни елемента“, заяви Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН-Ардино.
Призьорите, както и всички участници във велосъстезанието получиха награди, осигурени от община Ардино.
Гюнер ШЮКРИ