Крумовградската болница получава финансиране

Болницата в Крумовград и още 10 болници в страната получават финансиране за развиване на услуги за продължително лечение, реши днес правителството. Министерският съвет прие изменение към Допълнението на Концепцията за болнично преструктуриране. С решението се определят 11 общински болници, които да се финансират със средства от ЕС по ОП „Регионално развитие” за предлагането на услуги за продължително лечение. Промените в концепцията се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание за преструктуриране в болници за долекуване. С тях се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности както за активно, така и за продължително лечение.11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение, са клиники в малки населени места – Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград. Крумовград. Девин, Разлог и Етрополе. Те са избрани на базата на следните критерии – намират се в община извън градските агломерационни ареали (тоест малки населени места), брой преминали болни (над 2800 за големи отдалечени лечебни заведения и над 1200 за медицински центрове), наличие на квалифицирани медицински специалисти (повече от 20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10 за медицински центрове), липса на финансиране по други програми и проекти.За финансиране на 11-те общински болници се предвиждат 47 млн. лв. Лечебните заведения ще могат да изразходват средствата за развиване на услуги за активно и продължително лечение. Целта е да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и труднодостъпни места до адекватно медицинско обслужване. Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряването на Наблюдателния Комитет към Оперативна програма „Регионално развитие”.