Полицията проверява двама, заживели на съпружески начала с непълнолетни

Криминале

В РУ Кирково се извършват проверки срещу 2 пълнолетни лица от мъжки пол, които без да са сключили граждански брак заживели на съпружески начала с непълнолетни лица.

Вашият коментар