Съобщение

Общество

Туна Деним ЕООД успешно приключи с изпълнението на проект „Устойчива пазарна конкурентоспособност на Туна Деним ЕООД“, финансиран по Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020”.
В началото на месец март бяха доставени и внедрени в производство всички предвидени за закупуване шевни машини и оборудване от фирма Ветекс.
С цел разнообразяване на асортимента от произвежданите от предприятието продукти са внедрени следните машини – 1 грайферен автомат за декоративни бродерии, 1 грайферен автомат за декоративни бродерии с прикачване на етикети и 3 автомата за изработка на декоративни отвори.
За подобряване на производствените процеси в предприятието са пуснати в експлоатация следните машини – 1 автомат за изработване на джоб с филетка, 1 автомат за J-шев на мъжки дънки, панталони, униформи, 1 автомат за автоматично прикачване на колан на панталон, 2 верижни колан машини и 1 машина за пренавиване на конуси.
За диверсификацията на дейността на предприятието ще се ползват следните новозакупени машини – 2 автоматични шевни машини за тежки и среднотежки материали, 1 автомат за зачистване на дълги шевове и 1 машина за автоматично валцоване.
В резултат на внедрените нови машини Туна Деним ЕООД ще може в пълна степен да отговорим на нуждите на своите клиентите, както и да разнообрази асортимента от предлагани продукти. Диверсификация на дейността на предприятието пряко ще допринесе за разширяване на производството и нарастване на рентабилността и печалбата на фирмата.
Новите машини спомагат и за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на ръчния труд, разширяване на обема на производство и обхвата на дейността на предприятието, което е гарант за значително повишаване на производителността, засилване на експортния потенциал, подобряване на рентабилността на производство и финансовите показатели, нарастване на нетните приходи и устойчив капацитет за растеж на Туна Деним ЕООД.
В дългосрочен план, очакваните резултати са да се подобрят икономическите показатели, финансовото състояние и ефективността на производствено-стопанската дейност на фирмата, което ще гарантира и устойчивост на резултатите и повишена конкурентоспособност на Туна Деним ЕООД, както и подобряване на икономическото благосъстояние на региона на общините Момчилград-Крумовград.

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията е на Туна Деним ЕООД и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.