В три училища стартират обучения за работа в мултикултурна среда

Общество

138 учители, директори и образователни медиатори от ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Кърджали ще преминат обучение за работа в мултикултурна среда. По време на специализираните дейности те ще усвояват нови знания и умения за комуникация с децата от различните етнически общности и ще търсят ефективен подход за заздравяване на връзката между училището и техните семейства. Обучението е по проект за обогатяване на компетенциите на педагозите, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г и изпълняван от сдружение „ОМЕГА“ в партньорство с ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“. Общата стойност на проекта е 233 987,04 лв, срокът  на изпълнение – 30 месеца. Целта е да бъдат създадени оптимални условия за социализация и развитие на способностите на всеки ученик в мултикултурна среда. Потребността от подобни специфични умения стана особено осезаема  в условията на пандемия и социална изолация, когато педагозите трябва да прилагат адекватен подход към децата от различните етноси, дори и извън обичайната учебна среда.