Охридци отбелязаха Седмицата на гората

Общество

В ОУ „Свети Климент Охридски“ наградиха учениците, включили се в инициативи и конкурси във връзка със Седмица на гората, която през 2021 година се проведе под мотото „Гората е здраве!“. Тази година охридци предвидиха една нетрадиционна програма, придружена с разнообразни инициативи, които бяха съобразени с епидемичната обстановка в страната.

В зеления двор на училището, ученици от клуб по интереси „Приятели на природата“ запознаха присъстващите с ефективни начини за опазване на околната среда и горите.  Представени бяха най-добрите творчески есета на тема „Ако бях дърво…“ и се презентираха интересни факти за първия зелен град и китайското дървото чудо – пауловния.

Гости на мероприятието бяха инж.Севинч Местан – представител на ДЛС „Женда“ и Диана Соколова – експерт към ТО на НТС- Кърджали. Освен наградените от ръководството на училището отличници в онлайн конкурсите за рисунки и фото творби, представителите на двете организации също наградиха и излъчиха свои победители.

В края на тържеството, „Приятели на природата“ напомниха на всички да бъдат отговорни и да пазят гората!