Въпреки пандемията работата на хотелите в Кърджали се е увеличила

Икономика

През февруари 2021 г. в област Кърджали са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 757, а на леглата – 1 486. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.8%, а на леглата в тях – с 19.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. е 7 968 и нараства с 68.2% в сравнение със същия месец на предходната година.
През февруари 2021 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 26.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 12.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 73.3% и 87.9%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Литва – 44.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Турция – 37.5%, Гърция – 8.2% и Германия – 5.5%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. в област Кърджали са 3 296 и се увеличават с 3.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. От всички пренощували лица 91.0% са българи, като по-голямата част от тях (80.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 296, като 57.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 19.2%, докато през февруари 2020 е била 13.1%. Приходите от нощувки през февруари 2021 г. възлизат на 216.5 хил. лв., или с 5.3% повече в сравнение с февруари 2020 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 22.4%. а от чужди граждани има намаление с 45.7%.