Санкционираха ловец за неправилно съхранение на оръжие

Съвместни проверки на РУ-Джебел, териториалното звено на Инспекцията по рибарство и аквакултури и Държавното горско стопанство са извършени в община Джебел с цел да се противодейства на закононарушения, свързани с горските, дивечовите и рибните ресурси. Проверките са обхванали 14 водоема, речното корито на река Джебелска и 7 места за съхранение на ловно оръжие. Констатирано е неправилно съхранение на оръжието от ловец, който е държал пушката си на открито и достъпно място. Съставен е акт.