Жалба от ДПС: Член на РИК нарушава изборното законодателство

Политика

Председателят на Общински съвет на ДПС- Кърджали  Лятиф Расим изпрати жалба до РИК-Кърджали и копие чрез РИК до ЦИК-София  за грубо нарушаване на изборното законодателство от члена на РИК Елица Момчилова.

„В  Общински съвет на ДПС- Кърджали постъпва сигнал от  Айгюл Яшар Газиюмер, избирател, който е подал в срок заявление за гласуване по настоящ адрес и е включена по надлежния ред в избирателния списък на секция № 59 в гр. Кърджали като имаща право на глас по настоящ адрес. Днес г-жа  Газиюмер отива до секцията си по настоящ адрес да гласува и комисията я допуска след проверка в списъка за гласуване. Докато гражданката е в тъмната стаичка и гласува, председателя на СИК № 59 се консултира с г-жа Елица Момчилова, член на РИК –Кърджали, която устно разпорежда бюлетината с гласа на г-жа Газиюмер да бъде анулирана и тя да не бъде допусната да гласува. Устното разпореждане на г-жа Момчилова е изпълнено и г-жа Газиюмер е с анулирана бюлетина и не е допусната да гласува. Това е грубо нарушение на  изборното законодателство от г-жа Момчилова в качеството й на длъжностно лице, член на РИК и своеволно тълкуване на ИК и лишаване от право на избор български граждани“, се посочва в жалбата.

Председателят на ОбС на ДПС-Кърджали настоява РИК да предприеме необходимите действия  по уведомяване на СИК № 59 и г-жа Газиюмер да бъде допусната да гласува.

Настоява се и също така преписката да се изпрати от РИК на ЦИК, която да се произнесе по компетентност и вземе решение относно незаконосъобразните и своеволни действия на г-жа Елица Момчилова, член на РИК –Кърджали.