На кметска среща в Ардино обсъдиха подготовката за предстоящите парламентарни избори

Политика

Подготовката за предстоящите парламентарни избори на 4 април, които ще се проведат по време на пандемия, бе основната тема, обсъдена по време на редовната месечна работна среща на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан с кметовете и кметските наместници на населени места. Тя се проведе в салона на градското читалище при спазване на противоепидемичните мерки. Събитието бе уважено от председателя на общинския съвет Сезгин Байрям.
Вр.Ид. секретар на общината инж. Мехмед Алиев постави задачи на кметовете и кметските наместници за оглед и подготовка на изборните помещения. Той подчерта, че е започнал ваксинирането на членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината, ангажирани с провеждането на парламентарните избори, които са заявили желание за ваксинация. Тя се извършва в МБАЛ-Ардино. Заявилите желание са 38 души.
По време на срещата, кметът на общината инж. Изет Шабан информира кметовете и кметските наместници за възможностите за реализацията на проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино“, който се очаква да бъде с комбинирано финансиране от 50% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) и 50% съфинансиране чрез финансов инструмент на база дългово финнасиране от Фонда за устойчиви градове (ФУГ).
„С реализацията на проекта ще осигурим консервационно – реставрационна намеса, както и популяризиране и развитие на културното наследство в региона. Имаме огромен потенциал и трябва да даден тласък за развитието на туризма, за да привлечем инвеститори‘, заяви инж. Изет Шабан.
На следващо място, кметът на общината инж. Изет Шабан информира присъстващите, че е в процедура по прехвърляне на собствеността на терените и сградите на закритото поделение, което се намира в центъра на града.
Гюнер ШЮКРИ