Апаратура за лечение на пациенти с Ковид-19 получи кърджалийската болница

Водещи, Общество

Министерството на здравеопазването направи дарение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД от съвременна медицинска апаратура – три апарата за изкуствена белодробна вентилация и два кислородни концентратора. Дарението е по Договор за предоставяне  на безвъзмездна  финансова помощ „Борба с Ковид-19“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С това дарение  отделението по анестезиология и интензивно лечение придобива допълнителни възможности за лечение на пациенти с Ковид-19 в тежко състояние.

Дарението бе връчено от зам.министъра на здравеопазването инж.Слави Пачалов.Той разгледа спешното приемно отделение на болницата и бе информиран от изпълнителния директор проф.д-р Тодор Черкезов,дм за организацията на работа, наличността на лични предпазни средства за персонала и снабдяването с кислород и лабораторни тестове.

Арда нюз