ХАМАТ ЕООД изпълнява проект за подобряване на производствения капацитет

Икономика

Крумовградската фирма Хамат ЕООД произвежда уплътнения от PVC-пластизол за капачки, предназначени за консервирани храни и напитки. Клиенти на компанията в България са най-големите производители на капачки за бутилки и буркани, като около 40% от продукцията се изнася за Турция, Украйна и Молдова.

ХАМАТ ЕООД изпълнява проект „Подобряване на производствения капацитет за растеж и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на Хамат ЕООД“ по Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020.

Проектът има за цел да отговори на нуждата на предприятието да трансформира производствения си процес чрез въвеждане в експлоатация на нова производствена линия за производство на TPE уплътнения в отговор на изискванията на Регламент 1935/2004 и Директива 2002/72 на EK за производство на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Изпълнението на проекта ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на Хамат ЕООД.

Инвестицията е на обща стойност 390 767,58 лева, от които 351 690,82 лева безвъзмездна финансова помощ.

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията е на ХАМАТ ЕООД и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.