Покана за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали

Общество, Обяви

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 9 на Президента на Република България (обн. в „ДВ“ бр. 5 от 19.01.2021 год.) насрочвам консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджалийски изборен район за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 02 февруари 2021 год. (вторник) от 10:30 часа в зала № 301, ет. 3 в сградата на Областна администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали.

НИКОЛА ЧАНЕВ

Областен управител

на област Кърджали