НСИ: 10% спад на приходите от нощувки в кърджалийските хотели през ноември

Икономика

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. възлизат на 175 647 лв., или с 10.6% по- малко в сравнение с ноември 2019 година

През ноември 2020 г. в област Кърджали са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 656, а на леглата – 1 285. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 33.3%, а на леглата в тях – с 22.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. е 4 501 и нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 31.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 35.6%.

През ноември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 55.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.2% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 44.3 и 26.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 17.8%, Италия – 3.4% и Франция – 3.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2020 г. в област Кърджали са 2 644 и намаляват с 4.0% в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 84.8% са българи, като по-голямата част от тях (64.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 403, като 52.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 11.7%, докато през ноември 2019 е била 14.1%.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. възлизат на 175 647 лв., или с 10.6% по- малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани с 55.2%, докато от български граждани има увеличение с 6.5%.