Близо 164,5 млн. лв. са приходите в НАП Кърджали за 2020 г.

Икономика

Почти 164 500 000 лв. са постъпленията в офиса на НАП в Кърджали през 2020 година, съобщават от приходната администрация. Въпреки извънредната обстановка в условия на пандемия, в която работи бизнесът, фирмите и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, отчитат от офиса на агенцията в Кърджали.

Данъчните приходи възлизат общо на 63 314 731 лв. от тях 25 452 275 лв. са платени от физическите лица за данъка върху доходите, а над 10 740 000 лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 97 139 597 лв., като от тях над 56 милиона лв. са за държавно обществено осигуряване, близо 27 300 000 лв. – за здравноосигурителни вноски и малко над 12 милиона лева – за задължителното пенсионно осигуряване, сочи отчета на НАП в Кърджали.

От приходната агенция коментират, че 2020 година се е оказала и година на ясно изразената данъчна солидарност. Някои икономически сектори са били тежко засегнати , други са преживели подем, но общото е ,че независимо от трудностите бизнесът и гражданите коректно са спазвали ангажиментите си към бюджета.