9 са подадените декларации в НАП Кърджали в първия ден на кампанията

Водещи, Икономика

Данъчна кампания 2021 започна спокойно в офис на НАП Кърджали на 11 януари. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена още същия ден в офиса на приходната администрация. Клиентът е подал годишната декларация, за да се възползва от данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, съобщиха от офиса на приходната агенция. Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg., като формуляри са достъпни и в офиса на приходната агенция в Кърджали. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с Персонален идентификационен код (ПИК). Персоналният код е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на НАП.
Към този момент са подадени общо 9 бр. декларации, от които 8 са по електронен път, /с ПИК 6 бр. с КЕП 2 бр./ и 1 декларация е подадена в офиса на НАП.
„В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.“, допълни директора на приходната администрация в Кърджали г-жа Елван Гюркаш.
Тя допълни още, че физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци, включително ЕТ , както и физическите лица – земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишна данъчна декларация за придобитите през 2020 година доходи от 1 март до 30 юни 2021 г. и внасят дължимия данък по декларацията до края на месец юни.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2021 година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден, напомнят от приходната администрация. Отстъпката може да се ползва при условие, че лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъка за довнасяне е платен в срок до 31 март. Общия размер на ползваната отстъпка не може да превишава 500 лв.
Срокът за подаване на годишни данъчни декларации от фирмите / по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/ е от 1 март до 30 юни. Това е и срока за деклариране на данъка върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези налози е 30 юни.
И през тази данъчна кампания лицата имат възможност еднократно в срок до 30.09.2021 г. да подадат коригираща данъчна декларация.

От 01.01.2021 г. размера на месечния осигурителен доход е 650 лв.;
-минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски стопани остава 420 лв.;
-максималния месечен размер на осигурителния доход остава 3 000 лв.;
-размерът на здравноосигурителната вноска се запазва 8 на сто – или минималната вноска за здравно осигуряване става 26,00 лв.

От офиса на приходната администрация в Кърджали напомнят, че клиентите на НАП, притежатели на платежни карти, могат за превеждат без такси дължимите данъци и осигурителни вноски, както и задължения към други институции, предадени за събиране от приходната агенция, чрез портала на агенцията за електронни услуги или чрез инсталираните ПОС терминали в салоните за обслужване. От там уточняват и предимствата на картовите преводи, които веднага след получаване на потвърждението от банката – издател на картата, плащането на задължението се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента.