Второкласници от Паисий се обучаваха по програма „Хелфи“

Общество

На 12.01.2021 година в СУ„ Отец Паисий“ Кърджали бе проведен за седми открит урок по програма „Хелфи“ с участието на 15 ученици от 2-ри клас. Учебното заведение е включено в пилотния проект на БМЧК „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“, и в него млади доброволци организират дейности, целящи да подобрят знанията и уменията на децата от начален курс на обучение по отношение на безопасността в училище, намаляване на риска от бедствия и първа помощ. За предотвратяване на произшествията може да ни помогне само знанието за дадена опасност и начинът, по който може да се избегне. За всички участници, водещата на обучителния модул Виктория Георгиева – член на Младежкият авариен екип бе подготвила много изненади, екипни игри и усмивки.