Електрическа машина ще мете улиците на Момчилград /видео/

Общество

Нова електрическа машина ще бъде използвана за метене на улици, алеи и площади в Момчилград през настъпващата 2021 година. Техниката е на стойност 30 000 лева и е закупена със събраните средства от отчисленията, които общината прави към екоминистерството за депониранете отпадъци. Част от тях могат да се отпускат отново на общините за инвестиции в сферата на екологията.
Метачната машина е напълно екологична, с нулеви въглеродни емисии и парников ефект. Може да се използва целогодишно. Отпадъкът се събира в стандартни 110-литрови торби. Експлоатационните разходи на техниката са изключително ниски. Използването на машината ще струва около 5 лева на ден.