Община Ардино асфалтира улици в 3 села

Общество

Община Ардино продължава програмата си за ремонт и асфалтиране на улици в малките населени места. През седмицата бе положен нов асфалт на улици в махала „Хатиплер“ в Правдолюб, както и в селата  Чубрика и Голобрад. Ремонтните дейности на пътната отсечка са финансирани от капиталовата програма на община Ардино за тази година.

От свое име и от името на всички жители на Правдолюб, Чубрика и Голобрад, кметовете на трите населени места поздравяват ръководството на общината в лицето на кмета инж. Изет Шабан и Общински съвет – Ардино, че изпълняват поетите ангажименти към избирателите по благоустрояването на населените места.

Гюнер ШЮКРИ