Пожарната: Внимавайте с отоплителните уреди

Общество

От началото на месец ноември в област Кърджали възникнаха 7 пожара, свързани с отоплителния сезон, като при 2 от тях има нанесени материални щети

С настъпването на студените месеци се увеличава и вероятността за възникване на пожар в бита. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали хора.

От началото на месец ноември в област Кърджали възникнаха 7 пожара, свързани с отоплителния сезон, като при 2 от тях има нанесени материални щети. Унищожени са 74 кв. м. покривна конструкция, кабели, контакти и други вещи.

Статистиката през годините показва, че най-уязвими при тези пожари са децата и трудноподвижните възрастни хора.

Полезни съвети за намаляване на риска от пожар:

  • Използвайте изправни и стандартни отоплителни уреди.
  • Разполагайте печките и димоотводните тръби на безопасно разстояние (най-малко 1 метър) от горими конструкции.
  • В никакъв случай не оставяйте без наблюдение включени отоплителни прибори особено в присъствието на деца и трудноподвижни възрастни хора. Изключете уредите, преди да излезете или да си легнете.
  • Не разпалвайте печките на твърдо гориво с лесно запалими течности (бензин, нафта и др.).
  • Горимите материали, включително и дървата за горене, следва да бъдат поставени на безопасно разстояние от печката.
  • Сушенето на дрехи и материали да става на разстояние, изключващо възможността за запалването им.
  • Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел там, където има горими отпадъци.
  • Погрижете се да бъдат почистени комините на жилищните сгради, защото много често пожарите възникват там.

При  евентуално възникване на пожари незабавно позвънете на телефон 112.