Приключи отчетно-изборната кампания на клубовете на БМЧК в областта

Общество

В периода 24 – 25 ноември своята дейност отчетоха клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“ – Кърджали и клуб „Сподели усмивка“ към  ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали.

С интересни мултимедийни презентации координаторите на клубовете  представиха всички инициативи и кампании  реализирани от доброволците през отчетния период, след което бяха гласувани новите ръководства и бе приет план за работа за следващия отчетен период. Координаторите и на двата клуба – Никол Москова и Теодора Бояджиева изразиха своята удовлетвореност от постигнатите резултати и пожелаха успех на новите лица в ръководствата на младежката организация – Габриела Новакова новия клубен координатор на клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“, Росица Кючукова и Борислав Енчев – новите клубен и заместник клубен координатор от клуб „Сподели усмивка“ към ЕГ „Христо Ботев“.

Със събранията на клуб „Славни и забавни“ към СУ „Отец Паисий“ – Кърджали и клуб „Сподели усмивка“ към  ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали  приключи  отчетно-изборната кампания на клубовете на БМЧК в областта.

Събранията  на всички клубове в област Кърджали преминаха успешно при следния дневен ред – приемане на отчет за дейността на клуба за отчетния период, избор на клубен и заместник клубен координатор, избор на делегати за Общо събрание на клубовете на БМЧК, приемане на план за работа за следващия период – 2021г., бяха спазени и всички въведени противоепидемични мерки в страната.

Отчетно-изборната кампания е важна за ситуационния анализ на БМЧК на клубно, областно и национално ниво, оценката на капацитета на организацията, на партньорските ни взаимоотношения, на броя, мотивацията и организационната култура на членския и доброволческия състав на БМЧК.