Избраха нов координатор на клуб „Без нас не може“ към БМЧК

Общество

На 23.11.2020г. се проведе отчетно-изборното събрание на клуб „Без нас не може“ към ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Кърджали. Съгласно дневния ред на събранието бе представен и гласуван отчетът за дейността на клуба, след което се премина към избор на ново ръководство.

За координатор на клуба единодушно бе избрана Ванеса Ленкова, а за неин заместник – Йорданка Маркова,  делегат на ОСК по право е Ванеса Ленкова, съгласно броя на квотите определени за клуб „Без нас не може“. Обсъден  и приет с гласуване бе и годишен  план за работа през 2021г.

На финал доброволците си пожелаха да продължават да работят все така активно и отговорно, като се включват в доброволчески дейности и инициативи, насочени изцяло в помощ на най – уязвимите групи от нашето общество. На събранието присъстваха Радостина Делчева –  специалист „ Младежка дейност“, Любка Калайджиева и Дияна Хасковлиева –  преподаватели в  ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и наставници на клуб „Без нас не може“.