Вход свободен за „Нощ на театрите”

Култура

Театрално-музикален център – Кърджали участва за пореден път в европейската инициатива „Нощ на театрите“, която тази година ще е на 21 ноември. С вход свободен в събота от 11 часа в куклена зала кърджалийският театър ще посрещне своите най-малки зрители с постановката „Аладин” на доц. Лео Капон по музика на проф. Борис Карадимчев. Поради спецификата на зрителите, за които е предназначен спектакълът, „Нощта на театрите” в Кърджали ще бъде през деня. Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, разпоредени от здравния министър. Артистите Кериме Исмаил и Рахим Ферад с голямо удоволствие ще импровизират върху темите за приятелството, предателството, бедността и богатството, забавленията и трудолюбието.